ACNES

ACNES?

Behandelingsmogelijkheden

Sommige patiënten zijn al geholpen met het feit dat de juiste diagnose wordt gesteld. De geruststelling dat het een onschuldige pijn betreft die ontstaat door een eenvoudige afknelling van de zenuw en die samenhangt met bepaalde activiteiten en houding. Patiënten begrijpen waarom ze deze pijn hebben en begrijpen ook dat andere diagnosen, zoals spastische darmen, bij hen niet van toepassing zijn.

Mocht een behandeling echter wel wenselijk zijn voor uw ACNES dan zijn er diverse mogelijkheden. 

Diagnostische injecties

Als bij de diagnose ACNES de pijn de dagelijkse kwaliteit van leven behoorlijk verstoort, zal in eerste instantie een injectie met een lokale verdoving worden gegeven. Het gebied waar de zenuw door het kapsel van de buikspier heen komt, wordt verdoofd. Veel mensen voelen direct dat het werkt, echter soms werkt de lokale injectie niet of niet direct. Meestal raakt de verdoving na een aantal weken uitgewerkt. Bij patiënten bij wie de pijn terugkeert, worden (in overleg) de injecties herhaald, maar nu met een verdovende stof gecombineerd met een lokaal werkende ‘ontstekingsremmer’ (corticosteroïden).

Op deze wijze is het mogelijk om toch een deel van de patiënten (30-50%) pijnvrij te krijgen.

Pulsed Radio Frequentie behandeling

Bij een PRF stroombehandeling wordt de pijngeleiding van de zenuw beïnvloed door middel van korte stroomstootjes zo een 40% van de ACNES patienten heeft hier baat bij. 

Qutenza behandeling

Qutenza is een huidpleister die een hoge dosis capsaine bevat en wordt gebruikt om pijn te verlichten, bij zenuwpijn zoals bij ACNES. Capsaicine komt voor in planten uit de nachtschadefamilie, zoals paprika en Spaanse peper.

Capsaicine activeert bepaalde pijnprikkelontvangers in de huid en hierdoor zal u minder ACNES pijn gaan ervaren.

Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie 

Bij TENS houdt het in dat er elektrische stroompjes door de huid heen worden gegeven die de zenuwen kunnen beinvloeden om de pijn te verminderen. TENS neemt echter niet de oorzaak van de pijn weg maar kan deze dus wel verminderen.

Pijnstillende medicatie en pijnstillende verdovende zalven

Amitryptilline, Lyrica, Gabapentine en vergelijkbare stoffen die ook als antidepressivum werken, anti epileptica kunnen als medicatie ingezet worden bij ACNES. Ook kan emla creme een verdovende werking hebben.

Opvallend is dat gewone en morfineachtige pijnstillers niet of nauwelijks werken. Het gaat dan om bijvoorbeeld paracetamol, diclofenac, naproxen, tramadol, oxycontin en dergelijke. Daarmee wordt ook duidelijk dat er hier sprake is van zenuwpijn.

Het is bekend dat juist deze zenuwpijn niet reageert op bovengenoemde pijnstillers.

Fysiotherapie

De fysiotherapeut kan bindweefseltherapie toepassen of verdere behandeling omdat bij ACNES u kunt compenseren doordat u uw ACNES zijde probeert te ontlasten en hierdoor bijvoorbeeld een verkeerde houding aanneemt.

Operatie

Als herhaalde injecties en andere behandel mogelijkheden niet tot het gewenste resultaat leiden, kan worden overwogen de aangedane zenuw met een kleine operatie te verwijderen.

De operatie vindt meestal plaats onder algehele narcose. Voor de operatie wordt het pijnpunt zorgvuldig met een stift aangegeven. Op deze plaats wordt een kleine dwarse snede in de huid gemaakt. De betreffende zenuw wordt in eerste instantie los gemaakt van de spierbekleding. Op de plaats waar de zenuw door de rechte buikspier loopt, wordt de zenuw doorgesneden. Het is een relatief kleine ingreep die in principe in dagbehandeling kan plaatsvinden.

Houd voor na de operatie echter wel rekening met de herstel tijd van één a twee weken. Vervolgens kunnen ACNES patiënten na enkele weken goed aangeven of de operatie wel of niet geholpen heeft.

Onder de operatie voor ACNES verstaan we twee vormen de voorste en achterste neurectomie. 

Voorste neurectomie
  • Bij een voorste neurectomie worden de zenuwtakjes die oppervlakkig aanwezig zijn, net onder de huid vlak voor het kapsel van de buikspier doorgesneden.
Achterste neurectomie
  • Bij een achterste neurectomie gaat de chirurg door de voorste kapsel heen wat bij een voorste neurectomie niet gebeurt. Vervolgens wordt de buikspier opzij gehouden en worden de zenuwtakjes achter de spier door gesneden.