Zelftest

Vragenlijst om een inschatting te maken

Er is een gevalideerde vragenlijst ontwikkeld waarmee de waarschijnlijkheid van het aanwezig zijn van een ACNES redelijk kan worden ingeschat. De vragenlijst bestaat uit 18 vragen. Indien iemand last heeft van chronische buikpijn en meer dan 10 punten scoort op deze lijst, dan lijkt het zinvol om een bezoek te brengen aan een centrum met expertise in de diagnostiek en behandeling van ACNES

(bron Ziekenhuis Laurentius)


Diagnoseformulier