ACNES

Missie

Over ons

Missie 

Het is onze missie om patienten met ACNES te helpen en hen niet nodeloos met pijn en zonder diagnose te laten leven. De stichting wil de bekendheid van ACNES bij zorgverleners en patiënten vergroten en daarmee de pijn bij en het aantal ACNES patiënten verminderen.

 

Doelstelling

Om deze missie te bereiken hebben we een aantal doelen:

Bekendheid met ACNES vergroten bij potentiele ACNES patiënten 

Dit doen we en willen we doen door deze website met (steeds meer) informatie en tips te vullen. Naast de website gaan we sociale media inzetten voor de informatievoorziening. We zullen aangeven welke zorgverleners ACNES behandelen en we gaan zorgen voor het opbouwen van een lijst met veelgestelde vragen en de daarbij horende antwoorden. 

Bekendheid met ACNES vergroten bij zorgverleners

Een aantal ziekenhuizen en huisartsen is op de hoogte van de aandoening ACNES, echter een groot aantal nog niet. Hierin willen we verandering brengen door huisartsen, chirurgen, fysiotherapeuten, psychologen en pijnpoli's te informerene en ACNES in curriculum geneeskunde-/verpleegkunde-/zorgonderwijs te laten opnemen en in bijscholingsprogramma's.

Belangenbehartiging voor huidige en toekomstige ACNES patiënten.

Belangenbeharrtiging van (potentiële) ACNES patiënten door informatie, uitleg mogelijkheden behandeling bij zorgverleners en lotgenotencontact d.m.v. bijeenkomsten.

 

Organisatie

Bestuur

Majella Stuifbergen, voorzitter
Jamaila Sprenkeling, secretaris
Margot Botterman, penningmeester
Cor Stuifbergen, algemeen bestuurslid ✝

Algemene gegevens

Statutaire titel: Stichting ACNES Group

Publieke of werknaam: Stichting ACNES

Rek. nummer: NL34RABO0319457303

T.n.v. Stichting ACNES Group 

KvK: 68530595