ACNES

ACNES?

Wat is ACNES?


Historie van ACNES

Wanneer er onderzocht wordt of u ACNES heeft wordt er onder andere gekeken of er bij u een positief of negatief Carnett-teken is. In de geneeskunde is Carnett’s teken een bevinding op lichamelijk onderzoek waarbij (acute) buikpijn onveranderd blijft of stijgt wanneer de spieren van de buikwand zijn gespannen……...

Wat is ACNES

ACNES is de Engelse afkorting voor Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome. Dit is de benaming voor een buikpijn of eigenlijk buikwandpijnsyndroom dat ontstaat door beknelling (entrapment) van de huidtakjes (cutane) van de voorste (anterieure) zenuwuiteinden van de tussenribben…..

Ligging en Functie

Langs de twaalf paar ribben lopen zenuwen die vanuit het ruggenmerg tussen de wervels door, naar de voorkant van de borstkas en buik lopen. Deze zenuwen bevinden zich aan de onderrand van de ribben en heten daarom intercostaalzenuwen (inter = tussen, costa = rib)….

Meest voorkomende symptomen

ACNES-pijn bevindt zich altijd op dezelfde plaats en is door veel mensen zelfs met één vinger aan te wijzen. Dit is een zeer belangrijk gegeven en cruciaal voor de diagnose ACNES! Het maximale pijnpunt bevindt zich dan net op de rand, of in het midden van het verloop van de rechte buikspier, dat wil zeggen links of rechts van de mid-lijn….

Oorzaak van ACNES

Wat de precieze oorzaak is voor het ontstaan van het ACNES pijnsyndroom is nog onduidelijk. Wel is het zo dat er bij sommige patiënten omstandigheden zijn, welke een zekere relatie vertonen met het ontstaan van de pijn. Sommige mensen melden dat de pijn direct aansluitend aan een operatie is ontstaan, welke overigens niet anatomisch verband hoeft te houden met het verloop van de zenuw…..

Behandelingsmogelijkheden

Sommige patiënten zijn al geholpen met het feit dat de juiste diagnose wordt gesteld. De geruststelling dat het een onschuldige pijn betreft die ontstaat door een eenvoudige afknelling van de zenuw en die samenhangt met bepaalde activiteiten en houding. Patiënten begrijpen waarom ze deze pijn hebben en begrijpen ook dat andere diagnosen, zoals spastische darmen, bij hen niet van toepassing zijn. Grofweg zijn er twee behandelmogelijkheden: diagnostische injecties of een operatie….

Verloop van ACNES

Als de diagnose ACNES is gesteld, is een 10 tot 20 % van de patienten al gerustgesteld dat het niet om een andere ziekte gaat, en kan beter met de pijn omgaan. Ongeveer 15-30% van de patiënten zijn blijvend pijnvrij na een eenmalige injectie. Als de pijn terugkomt kan in overleg deze injectie een of meerdere keren worden herhaald. Hiermee wordt uiteindelijk een deel van de patiënten blijvend pijnvrij….
Zelf inschatten of u ACNES heeft?


Door een vragenlijst in te vullen kunt u een indicatie krijgen of u misschien aan ACNES lijdt.