Privacy


Stichting ACNES respecteert de privacy van elke gebruiker en zal alle informatie vertrouwelijk behandelen. Stichting ACNES houdt zich daarbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in deze verklaring.

Wanneer u met ons contact opneemt vragen wij u om een aantal gegevens in te vullen. Wij gebruiken deze gegevens om uw aanvraag van informatie, deelname, aan- of afmelding te registreren en te verwerken. Stichting ACNES zal uw gegevens niet aan derden verstrekken (lees verkopen, verhuren of weggegeven) zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Daarnaast registreert de webserver diverse niet persoonlijke gegevens van uw computer, zoals IP-adres, browserversie en resolutie. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor statistische analyse en verbetering van de website van Stichting ACNES.

Alleen door Stichting ACNES geautoriseerde personen hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing is op websites van derden die rechtstreeks of via de website van Stichting ACNES via links kunnen worden bezocht.

Stichting ACNES behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Met vragen en/of opmerkingen over het privacy beleid of uw verzoek tot inzage of correctie kunt u per email contact opnemen met stichting ACNES: info@stichtingacnes.nl